JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Domstolen är till för dig. Rättsväsendets uppgift är den enskildes rättstrygghet och rättssäkerhet.

Norrtälje tingsrätt

Postadress: Box 5 761 21 Norrtälje
Besöksadress: Narvagatan 15, Norrtälje
Tel: 0176-768 00

Tingsrätten

Tingsrätten är den första domstolen du kommer i kontakt med i ett brottmål. Tingsrätten avgör också tvistemål mellan enskilda individer, exempelvis familjemål.

Tingsrätten hanterar även olika typer av ärenden, till exempel adoptioner och bodelningar.

Läs mer

Konflikt och försoning

Om föräldrar inte kan komma överens efter en separation i frågor om vem som ska ha vårdnaden om barnen, barnens boende eller rätt till umgänge är det domstolen som avgör frågorna. Norrtälje tingsrätt erbjuder nu i samarbete med Norrtälje kommun en ny metod att använda i vårdnadsmål. Metoden heter "Konflikt och försoning" och syftar till att fokus ska ligga på barnens bästa. Klicka nedan för att läsa mer.

Arbeta i Sveriges Domstolar

Bild på medarbetare.
Sveriges Domstolar söker fler medarbetare inom olika kompetensområden.