JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Din rättstrygghet. Att få sin sak prövad av en opartisk domstol är en grundläggande rättighet.

Norrtälje tingsrätt

Postadress: Box 5 761 21 Norrtälje
Besöksadress: Astrid Lindgrens gata 7, Norrtälje
Tel: 0176-768 00

Tingsrätten

Tingsrätten hanterar brottmål, tvistemål, konkurser och flera olika typer av ärenden.

Läs mer 

Konflikt och försoning

Om föräldrar inte kan komma överens efter en separation i frågor om vem som ska ha vårdnaden om barnen, barnens boende eller rätt till umgänge är det domstolen som avgör frågorna. Norrtälje tingsrätt erbjuder nu i samarbete med Norrtälje kommun en ny metod att använda i vårdnadsmål. Metoden heter "Konflikt och försoning" och syftar till att fokus ska ligga på barnens bästa. Klicka nedan för att läsa mer.

Arbeta i Sveriges Domstolar

Bild på medarbetare.
Sveriges Domstolar söker fler medarbetare inom olika kompetensområden.