JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Eskilstuna tingsrätt söker en rådman

Arbetsuppgifter

Eskilstuna tingsrätt är en mellanstor allmän domstol som handlägger brottmål, tvistemål och olika ärenden. Vår verksamhet kännetecknas av kvalitet, effektivitet, samarbete och trivsel.

Vi är åtta ordinarie domare och två tingsfiskaler. Tillsammans med notarier, handläggare, administrativ personal och ordningsvakter är vi cirka 45 medarbetare. Tingsrätten är organiserad i två målenheter och en administrativ enhet. De båda målenheterna har varsin samordnande domare och den administrativa enheten leds av en chefsadministratör. Varje domare ansvarar för en egen rotel med tvistemål och ärenden. Brottmålen bereds på enheterna. Tingsrätten fungerar mycket väl och uppfyller med god marginal de verksamhetsmål som regeringen satt upp. Balansläget är gott.

Den nu aktuella tjänsten är en ersättningsrekrytering till följd av en pensionsavgång.


Kvalifikationer

Du lever upp till högt ställda krav på yrkesskicklighet. Vidare är du målmedveten, drivande och gillar att samarbeta.

Du som söker ska motsvara de krav som ställs i Domarnämndens kravprofil för ordinarie domare. Kravprofilen hittar du på länken nedan.

Vi ser gärna att du har intresse och fallenhet för verksamhetsutvecklingsfrågor och vill bidra aktivt till att utveckla hela tingsrättens verksamhet.

Det finns goda möjligheter till individuellt anpassad fort- och vidareutbildning bl.a. inom ramen för Domstolsakademin.


Anställningsvillkor

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Ordinarie domare anställs med fullmakt
Omfattning: Heltid
Tillträde enligt överenskommelse

Antal platser: 1

Ansökan

Sista ansökningsdag: 2018-02-25
Arbetsgivarens referensnummer: 126-2017

Ansök via epost till:
domarnamnden@dom.se

Kontakt

Per Lennerbrant
Lagman
016-40 30 350
per.lennerbrant@dom.se

Maria Hultgren
Chefsadministratör
016- 40 30 371 eller 070-180 82 60
maria.hultgren@dom.se


Övrigt

Tillsättningen gäller under förutsättning att nuvarande befattningshavare erhåller annan anställning.

Skriftlig ansökan med meritförteckning och övriga handlingar som den sökande önskar åberopa ska ges in till Domarnämnden. Ansökan bör ske på den blankett som tagits fram för ändamålet. Blanketten finns tillgänglig på länken nedan.

Domarnämnden kommer att hämta in skriftliga yttranden från de referenser som anges. Det är därför viktigt att deras adresser (gärna e-post) anges.


Läs mer »

Om Eskilstuna tingsrätt

Eskilstuna tingsrätt bedriver sin verksamhet i lokaler i centrala Eskilstuna. Det pågår planering för att tingsrätten ska flytta in i nya och moderna lokaler mitt emot tågstationen. Eskilstuna är en växande stad i Mälardalen, omgiven av vackra friluftsområden och vattendrag. Staden har en egen högskola. Pendlingsmöjligheterna är mycket goda och tågresa till Stockholm tar cirka 60 minuter.