JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nyheter och pressmeddelanden från Sveriges Domstolar

Nytt inlägg på domarbloggen
[2018-12-11]   Södertörns tingsrätt
Bedöms brott som begås under alkohol- eller narkotikapåverkan annorlunda?

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt
[2018-12-11]   Högsta förvaltningsdomstolen
Högsta förvaltningsdomstolen har funnit att samtidig avyttring av andelar i flera olika företag mot ersättning i form av andelar i ett annat företag inte utg...

Dom i mål om rättsprövning
[2018-12-11]   Högsta förvaltningsdomstolen
Dom i mål om rättsprövning av ett regeringsbeslut om fastställelse av vägplan inom Umeå kommun

Nobel Center på Blasieholmen.
[2018-12-11]   Svea hovrätt
Mark- och miljööverdomstolen avskriver målet om detaljplan för Nobel Center på Blasieholmen i Stockholm. Mark- och miljödomstolens dom där detaljplanen upphä...

Nobel Center på Blasieholmen.
[2018-12-11]   Mark- och miljööverdomstolen
Mark- och miljööverdomstolen avskriver målet om detaljplan för Nobel Center på Blasieholmen i Stockholm. Mark- och miljödomstolens dom där detaljplanen upphä...

Ändringar i tillhandahållandeförordningen
[2018-12-11]   Förvaltningsrätten i Linköping
Förvaltningsrätten i Linköpings yttrande gällande ändringar i tillhandahållandeförordningen

Remisspromemoria Statens skolverks och Statistiska centralbyråns möjligheter att behandla känsliga personuppgifter om elever i vissa skolformer respektive deltagare i folkhögskolan m.m.
[2018-12-11]   Förvaltningsrätten i Linköping
Förvaltningsrätten i Linköpings yttrande avseende Statens skolverks och Statistiska centralbyråns möjligheter att behandla känsliga personuppgifter om elever...Prenumerera på pressmeddelanden

Prenumerera på pressmeddelanden via RSS

Med vår RSS-tjänst kan du hålla dig uppdaterad om vad som händer inom Sveriges Domstolar.

Prenumerera på pressmeddelanden via e-post

Du kan även prenumerera via e-post.

 

Nyhetsarkiv