JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Om tingsrätten

Norrtälje tingsrätt är en allmän domstol. En tingsrätts uppgifter är framför allt att handlägga och avgöra brottmål och tvistemål. Dessutom beslutar tingsrätten i ärenden som t.ex. rör adoption, förmyndarskap, god man, boutredningsmän, skiftesmän och bodelningsförrättare, skuldsanering, konkurser och företagsrekonstruktion.

Tingsrätten har för närvarande knappt 20 anställda. Vid tingsrätten tjänstgör lagman, rådmän, tingsnotarier, domstolshandläggare och administrativ personal. Vid tingsrätten finns 36 nämndemän (utsedda av kommunfullmäktige). Lagmannen Anders Erlman är tingsrättens chef.

Tingsrättens domsaga (domkrets) omfattar Norrtälje kommun.
Senast ändrad: 2018-09-04