JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Ärenden som flyttats från tingsrätten

Dödningsärenden

Från och med den 1 oktober 2011 handläggs ansökan om dödande av förkommen handling/inteckning i fastighet eller tomträtt, gemensamt för hela landet, av Lantmäteriet i Gävle.

Adress:        

Lantmäteriet

Box 607

801 26 Gävle

Telefon:       

026-63 34 00

 

Ärenden

Från och med den 1 oktober 2011 handläggs ärenden som gäller registrering av äktenskapsförord, gåvor mellan makar, anmälan om bodelning under äktenskapet och bodelningshandlingar av Skatteverket.

Dessa ansökningar ska skickas till: 

Skatteverket

Äktenskapsregistret

871 87 Härnösand

 

För frågor, beställningar m.m. hänvisar vi till:

Telefon:

010-574 93 00

Fax:

010-577 96 24

E-post:

aktenskapsregistret@skatteverket.se
Senast ändrad: 2014-04-08