JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Beställa domar och handlingar

De flesta domar, beslut och handlingar som hör till ett mål eller ärende är offentliga och kan beställas från tingsrätten. Efter att du beställt fram handlingar kan du sedan komma till oss och hämta ut dem eller få dem faxade eller skickade till dig. I vissa fall kan du även få det du beställt skickat med e-post om du önskar det.

De uppgifter som kan komma att behövas för att vi ska kunna söka efter handlingarna i vårt arkiv är:

  • tingsrättens mål- eller ärendenummer
  • beslutsdag
  • personnummer eller namn på någon av parterna i målet

Om du skickar ett mail till oss med en beställningsförfrågan är det bra om du anger så mycket information som möjligt om de handlingar du vill beställa. Kom också ihåg att ange till vem vi ska skicka/faxa handlingarna. Vår e-postadress är: norrtalje.tingsratt@dom.se

Du kan också ringa till oss och beställa, ring då vårt växelnummer så hjälper vi dig, 0176-768 00.

Om antalet kopior ur en akt eller dom blir fler än nio kommer tingsrätten att ta ut en avgift för arbetet att ta fram handlingarna. Eventuell portokostnad kan också tas ut. Se rutan till höger för mer information om avgifterna.

Observera att vissa typer av handlingar och bilagor gallras ur akten och slängs efter en viss fastställd tid, och går därför inte att beställa fram. Fråga oss gärna om det är något du undrar. 
Senast ändrad: 2014-04-08

Avgift för kopior

Tingsrätten tar ut avgift för kopior av handlingar om beställningen omfattar tio sidor eller flera. Detta avser alla beställningar oavsett om de hämtas på plats, skickas per post, fax eller e-post.

Tio sidor kostar 50 kr och varje sida därutöver kostar 2 kr.

Betalningen sker mot faktura. 

 

Information om olika handlingar

Bouppteckningar som upprättats före 1 juli 2001 finns att beställa hos Riksarkivet.


Bouppteckningar som upprättats efter 1 juli finns att beställa hos Skatteverket.


Äldre bodelningshandlingar kan finnas hos tingsrätten, kontakta Äktenskapsregistret (Skatteverket) för att försäkra dig om vilket datum som gäller för handlingen samt vid vilken tingsrätt registreringen ska ha skett. För handlingar som registrerats de senaste åren (efter 1 oktober 2011) återfinns handlingarna hos Äktenskapsregistret (Skatteverket).


Äldre äktenskapsförord kan finnas hos tingsrätten, kontakta Äktenskapsregistret (Skatteverket) för att försäkra dig om vilket datum som gäller för handlingen samt vid vilken tingsrätt registreringen ska ha skett. För handlingar som registrerats de senaste åren (efter 1 oktober 2011) återfinns handlingarna hos Äktenskapsregistret (Skatteverket).