JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Konflikt och försoning - en ny metod att lösa familjemål

Om föräldrar inte kan komma överens efter en separation i frågor om vem som ska ha vårdnaden om barnen, barnens boende eller rätt till umgänge är det domstolen som avgör frågorna. Att ta frågorna i domstol kan många gånger leda till att konflikten mellan föräldrarna stegras och att barnen far illa. Det händer också att konflikter mellan föräldrar fortsätter efter en avslutad rättegång och att nya stämningar och anmälningar kommer in till tingsrätten och socialtjänsten. 

 

Norrtälje tingsrätt erbjuder nu föräldrar ett nytt sätt att lösa sina konflikter med varandra där man också ser till att låta fokus ligga på barnens bästa. Metoden kallas för Konflikt och försoning och den innebär till skillnad från en vanlig vårdnadsprocess att fokus flyttas från konflikten till att hjälpa föräldrarna att se andra lösningar. Lösningar som framförallt är bäst för barnen, men också varaktiga. Vid möten i tingsrätten (som kallas "muntlig förberedelse" och ibland "huvudförhandling") finns förutom domare och tingsnotarie även en familjerättssekreterare med som delar med sig av sin kunskap och förklarar vilken hjälp och vilket stöd familjerätten kan erbjuda föräldrar och barn för att kunna komma vidare. 

För mer information kan du kontakta tingsrätten. Du hittar också mer information i rutan till höger. 

 

 

 

 

 

 
Senast ändrad: 2014-11-27

Konflikt och försoning

Informationsblad 

- länk till PDF-fil

Informationsvideo

- länk till YouTube


 

Konflikt och försoning är ett samarbete mellan Norrtälje tingsrätt och Norrtälje kommun.

 


 

Vill du att ert vårdnadsmål ska handläggas enligt metoden kan du kontakta tingsrätten.