JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Vittnesstöd

Om du känner dig nervös eller orolig inför att vittna vid en rättegång kan det vara skönt att veta att det vid tingsrätten finns personer som har till uppgift att hjälpa och stötta vittnen i samband med rättegång.

På Norrtälje tingsrätt har vi tingsvärdar som du kan vända dig till. De tillhör inte domstolen utan arbetar ideellt. Tingsvärdarna finns ute i vänthallen och känns igen genom att han eller hon bär en bricka med texten "Tingsvärd" på bröstet. På tingsrätten finns ett särskilt rum att tillgå om du som vittne eller målsägande önskar att få sitta i avskildhet i väntan på rättegång.

Tingsvärden kan bland annat hjälpa till och förklara hur en rättegång går till och vad som händer när du som målsägande eller vittne kommer in i rättssalen, men finns även till hands om du bara behöver någon att prata med inför rättegången.

För praktiska upplysningar om ersättningar och dylikt kan du vända dig antingen till tingsvärden eller till vår expedition som har telefonnummer 0176-768 00.
Senast ändrad: 2014-04-08

Brottsofferjouren

Om man blivit utsatt för brott kan man också vända sig till Brottsofferjourens lokalavdelning i Norrtälje för stöd och hjälp, de finns på telefonnummer 0176-571 81. Hemsida: www.boj.se