JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Vittnesstöd för dig som är vittne eller målsägande

Du som har kallats som målsägande eller vittne till en förhandling på Norrtälje tingsrätt kan ha många frågor och känslor om det. Du är välkommen att kontakta Brottsofferjouren före förhandlingen. Är du närstående eller av någon annan anledning vill veta mer, är du också välkommen att höra av dig.

Brottsofferjouren Stockholm-Gotland har ansvar för vittnesstödsverksamheten vid Norrtälje tingsrätt. Vittnesstöden kan svara på frågor, ge information och stötta dig innan och under förhandlingen.

Alla vittnesstöd har genomgått en utbildning för att få kunskap om rättsprecessen. Vittnesstöden har också fått instruktioner att aldrig diskutera ett måls innehåll med vittnen eller med den som utsatts för brott. Dessutom har alla vittnesstöd avlagt ett tysnadslöfte.

Du hittar vittnesstöden vid Brottsofferjourens disk i korridoren utanför salarna. Alla vittnesstöd bär en namnbricka med texten Vittnesstöd.

 

Kontaktuppgifter:

070-764 42 00

vittnesstod@stockholm-gotlad.boj.se
Senast ändrad: 2018-12-21

Vittnesstöd

Vittnesstöd finns på de flesta domstolar och kan hjälpa dig när du kommer till domstolen för förhandling. Ett vittnesstöd är en ideellt verksam person som hjälper vittnen och brottsoffer med mänskligt stöd och praktisk information i samband med en brottmålsförhandling.

Vittnesstöden bär en bricka med texten Vittnesstöd och de har avlagt ett moraliskt tysnadslöfte.

Vittnesstödet ska främst vara en medmänniska, men kan även förklara hur brottmålsprocessen går till. De kan även informera om ersättning, vittnesed och praktiska saker som var garderob och toalett finns. Vittnesstöden kan också slussa vittnen och brottsoffer vidare till andra stödinsatser.

Kontaktuppgifter:

www.brottsofferjouren.se

070-764 42 00

vittnesstod@stockholm-gotland.boj.se